چطور سرباز معلم شدم؟

سرباز معلمی

از آنجایی که به روزهای ثبت نام امریه‌های مختلف نزدیک می‌شویم، دوست دارم تا تجربیات خودم و مسیری که طی کرده‌ام تا سربازمعلم شوم را با شما به اشتراک بگذارم. البته الان که من این مطلب را می‌نویسم، روزهای آخر