از صفرتا صد مصاحبه تخصصی سربازمعلم‌ شدن من

مصاحبه سربازمعلمی

برای به دست آوردن هر شغل یا سمت دولتی باید یکسری مراحل طی شود که یکی از مهم‌ترین این مراحل مصاحبه هایی هست که انجام می‌شود. برای سربازمعلم شدن دو مصاحبه پیش روی ما بود. اولین مصاحبه که در این مطلب در