از صفرتا صد مصاحبه تخصصی سربازمعلم‌ شدن من

مصاحبه سربازمعلمی

برای به دست آوردن هر شغل یا سمت دولتی باید یکسری مراحل طی شود که یکی از مهم‌ترین این مراحل مصاحبه هایی هست که انجام می‌شود. برای سربازمعلم شدن دو مصاحبه پیش روی ما بود. اولین مصاحبه که در این مطلب در

چطور سرباز معلم شدم؟

سرباز معلمی

از آنجایی که به روزهای ثبت نام امریه‌های مختلف نزدیک می‌شویم، دوست دارم تا تجربیات خودم و مسیری که طی کرده‌ام تا سربازمعلم شوم را با شما به اشتراک بگذارم. البته الان که من این مطلب را می‌نویسم، روزهای آخر